מידע טכני

הבונים תומכת במהנדסים בעבודתם היומיומית על ידי אספקת מידע הידראולי ופנאומטי, תובנות על המאפיינים הכימיים של מתכות, פולימרים ואלסטומרים, כמו גם טבלאות ממדיות וגרפי מומנט. ניתן למצוא כאן מידע טכני חיוני כולל על ביצועי הברז הכדורי בפרט ואוטומציה בכלל

תאימות כימית

המידע המוצג בעלון זה נועד לשמש כמדריך להתנגדות הכימית של חומרים המשמשים בברזי הבונים. התכונות הפיזיות של חומר מושפעות בצורה שונה על ידי כל זורם קורוזיבית. דירוג "A" משויך לחלקים פנימיים הנמצאים במגע ישיר עם חומרים הזורמים. במקרים מסוימים, ניתן לתת דירוג "B" לחומר גוף שמגיע במגע ישיר עם הזורם, אם שיעור קורוזיה של הזורם אינו מהווה בעיה רצינית.

חיבורי קצוות

ישנם סוגים שונים של חיבורי קצוות מתאימים לברזים השונים וליישומים השונים. הבונים מספקת מגוון רחב של קצוות לפי התקנים המקובלים ובהתאמה לדרישות הלקוח

מידות אוגנים

מידות אוגן נקבעות לפי גודל הצינור ומידת הלחץ הדרושה ליישום (CLASS). טבלאות הבונים מתואמות לפי ANSI B16.5 & DIN EN1092.

Face-to-Face (FTF) מידות

תקנים פנים אל פנים מבטיחים החלפה של התקנה עבור שסתומים של חומר נתון, סוג, גודל, דרגת דירוג וחיבור סופי. על פי ANSI B16.10 ו DIN 3202-1.

מומנט ברזים

מומנט הדרוש להפעלת ברז כדורי הוא פונקציה של חיכוך בין חלקי המתכת של הברז לבין חומרי האטימה הרכים שלו. נקודות החיכוך בברז בכדורי הן המוט והכדור / תושבת.

מומנט מקסימלי למוט הברז (MAST)

MAST הוא מומנט המוט המקסימלי המותר, שאליו יכול להגיע ברז כדורי רבע סיבוב במהלך ההפעלה במצב תקין.

מאפייני פולימרים

הניסיון הנרחב של הבונים, המאפשר לנו לתכנן ברזים העונים על הצרכים המגוונים של התעשייה, תוך התייחסות להתפתחויות המתמשכות בחומרי התושבת הפולימריים. עלון זה מתאר את קווי הפולימרים המהונדסים של הבונים, כל אחד מהם בעל מאפיינים ייחודיים שלו, המיטיבים אותו לצרכים תעשייתיים ספציפיים.

לחצים- פרמטרים בטמפרטורה של פלדות וסגסוגות

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2022 Copyright: HABONIM