Application Header Image

הולכת גזים

ברזי איכות לשרשרת הולכת גז טבעי

הברזים הכדוריים והמפעילים של הבונים הינם יעילים במיוחד בכל מערכת שבה גודל קטן, משקל קל ומומנט נמוך בשילוב עם אטימות מוגברת הנם חיוניים ובמיוחד בתעשיית הגז הטבעי.

הברזים מוגני-האש  של הבונים, בעלי דרגת לחץ של Class 2500 (6000 psi), עוברים בדיקות קפדניות בהתאם ומעבר לדרישות הסטנדרטים המובילים ומסופקים עם תעודות בדיקה לפי הצורך.

ברזים מוקשחים עבור סביבות קיצוניות

ברזי הבונים מתוכננים, מיוצרים ונבדקים לשימוש במערכות לחץ וטמפרטורות קיצוניים הקשורים בתהליך הפקת הגז הטבעי.

ברזי לחץ גבוהה חדשניים עם מעקף אינטגרלי להשוואת לחץ על הברז לפני פתיחת הקו הראשי, מונעים בעיות פיתול על ציר הפתיחה והעמסת לחץ יתר על הקו.

סדרת הברזי הטרניון של הבונים מתוכננים, מיוצרים ונבדקים לעמידה בטמפרטורות נמוכות ולחצי קו עד ל  Class 2500, להולכת גז וגז מונזל מתחת ומעל לפני הקרקע.

מובילות בבטיחות – סגירה בחירום

בהבונים אנחנו יודעים כי בטיחות היא בראש סדר העדיפויות של תעשיית הגז ובהתאם פיתחנו  פתרונות עמידים ואמינים במיוחד המאפשרים סגורה בחרום של קווי הולכת גז לשימוש קבוע או במקרי כשל במערכת. החבילות המשולבות של ברז עם מפעיל ואביזרים משלימים אותם אנו מספקים למערכות סגירה בחרום מוסמכות לשימוש בקווים ברמה SIL3, חבילות אלה מספקות סגירה אמינה ומהירה של קווי הולכת גז במקרה של חשש לתקלה או כשל במערכת.

פריקה מהירה של מכלי לחץ של גז טבעי

תכנון זרימה יעילה בברזי הלחץ הגבוה של הבונים מבטיח פריקה מהירה וטוטאלית של מכלי לחץ לשינוע גז טבעי דחוס. התקן נעילה המשולב בברזים אלה מונע שימוש לא נכון או פעולה לא מכוונת.

מילוי / פריקה יעילה במיוחד בתחנות תדלוק גז טבעי

תכנון מעבר מלא ותצורת סעפת המאפשרים מילויי ופריקה מהירה ויעילה של גז טבעי דחוס. עם מינימום נקודות אפשריות לדליפה מספקים פתרון מושלם עבור חלל התקנה מוגבל.

פתרונות מותאמים אישית עבור אינטגרטורים

הבונים מעמידה את ניסיונה ומומחיותה על מנת לספק פתרונות מותאמים אישית וחדשניים לתכנוני שימוש ייחודים בתעשיית הגז.

 פתרונות  למערכות LNG

  • HermetiX ™ היא טכנולוגיית אטימת המוט הייחודית ומוגנת הפטנט של הבונים המספקת אטימת מוט ללא דליפות ואורך  חיים ללא תחזוקה של עד 500,000 מחזורים. בכך מאפשרת "חתימת" פחמן נמוכה, מגבירה את יעילות הייצור ומצמצמת את עלויות התחזוקה.
  • טכנולוגיית HermetiX ™ מיושמת בכל סדרות ברזי הבונים. סדרת ברזי "כדור צף" של הבונים עומדת בתקינת BS6364 לשימוש קריוגני, מבטיחה עד 500,000 מחזורי פתיחה / סגירה ללא צורך בתחזוקה , מוסמכים כחסינים לאש ומסופקים עם מגוון גדול של קצוות כולל קצוות מוארכים לריתוך המאפשרים התקנה של הברזים ללא צורך בפירוקם.
  • ברזים קריוגניים רב דרכיי וברזי ניתוב של הבונים משמשים בהצלחה רבה במערכות פריקה וטעינה של גז טבעי מונזל  באוניות ומערכות דלק של אוניות.
  • הבונים מספקת גם יחידות מוכללות לתחנות תדלוק הכוללת ברזים קריוגניים אוטומטיים, שסתומי בטיחות ומד זרימה. יחידות אלה מספקות פתרון קומפקטי, קל משקל ויעיל במיוחד לבניית תחנות  תדלוק יעילות וחסכוניות יותר.

 

הברזים הכדוריים והמפעילים של הבונים הינם יעילים במיוחד בכל מערכת שבה גודל קטן, משקל קל ומומנט נמוך בשילוב עם אטימות מוגברת הנם חיוניים ובמיוחד בתעשיית הגז הטבעי.

הברזים מוגני-האש  של הבונים, בעלי דרגת לחץ של Class 2500 (6000 psi), עוברים בדיקות קפדניות בהתאם ומעבר לדרישות הסטנדרטים המובילים ומסופקים עם תעודות בדיקה לפי הצורך.

ברזים מוקשחים עבור סביבות קיצוניות

ברזי הבונים מתוכננים, מיוצרים ונבדקים לשימוש במערכות לחץ וטמפרטורות קיצוניים הקשורים בתהליך הפקת הגז הטבעי.

ברזי לחץ גבוהה חדשניים עם מעקף אינטגרלי להשוואת לחץ על הברז לפני פתיחת הקו הראשי, מונעים בעיות פיתול על ציר הפתיחה והעמסת לחץ יתר על הקו.

סדרת הברזי הטרניון של הבונים מתוכננים, מיוצרים ונבדקים לעמידה בטמפרטורות נמוכות ולחצי קו עד ל  Class 2500, להולכת גז וגז מונזל מתחת ומעל לפני הקרקע.

מובילות בבטיחות – סגירה בחירום

בהבונים אנחנו יודעים כי בטיחות היא בראש סדר העדיפויות של תעשיית הגז ובהתאם פיתחנו  פתרונות עמידים ואמינים במיוחד המאפשרים סגורה בחרום של קווי הולכת גז לשימוש קבוע או במקרי כשל במערכת. החבילות המשולבות של ברז עם מפעיל ואביזרים משלימים אותם אנו מספקים למערכות סגירה בחרום מוסמכות לשימוש בקווים ברמה SIL3, חבילות אלה מספקות סגירה אמינה ומהירה של קווי הולכת גז במקרה של חשש לתקלה או כשל במערכת.

פריקה מהירה של מכלי לחץ של גז טבעי

תכנון זרימה יעילה בברזי הלחץ הגבוה של הבונים מבטיח פריקה מהירה וטוטאלית של מכלי לחץ לשינוע גז טבעי דחוס. התקן נעילה המשולב בברזים אלה מונע שימוש לא נכון או פעולה לא מכוונת.

מילוי / פריקה יעילה במיוחד בתחנות תדלוק גז טבעי

תכנון מעבר מלא ותצורת סעפת המאפשרים מילויי ופריקה מהירה ויעילה של גז טבעי דחוס. עם מינימום נקודות אפשריות לדליפה מספקים פתרון מושלם עבור חלל התקנה מוגבל.

פתרונות מותאמים אישית עבור אינטגרטורים

הבונים מעמידה את ניסיונה ומומחיותה על מנת לספק פתרונות מותאמים אישית וחדשניים לתכנוני שימוש ייחודים בתעשיית הגז.

 פתרונות  למערכות LNG

  • HermetiX ™ היא טכנולוגיית אטימת המוט הייחודית ומוגנת הפטנט של הבונים המספקת אטימת מוט ללא דליפות ואורך  חיים ללא תחזוקה של עד 500,000 מחזורים. בכך מאפשרת "חתימת" פחמן נמוכה, מגבירה את יעילות הייצור ומצמצמת את עלויות התחזוקה.
  • טכנולוגיית HermetiX ™ מיושמת בכל סדרות ברזי הבונים. סדרת ברזי "כדור צף" של הבונים עומדת בתקינת BS6364 לשימוש קריוגני, מבטיחה עד 500,000 מחזורי פתיחה / סגירה ללא צורך בתחזוקה , מוסמכים כחסינים לאש ומסופקים עם מגוון גדול של קצוות כולל קצוות מוארכים לריתוך המאפשרים התקנה של הברזים ללא צורך בפירוקם.
  • ברזים קריוגניים רב דרכיי וברזי ניתוב של הבונים משמשים בהצלחה רבה במערכות פריקה וטעינה של גז טבעי מונזל  באוניות ומערכות דלק של אוניות.
  • הבונים מספקת גם יחידות מוכללות לתחנות תדלוק הכוללת ברזים קריוגניים אוטומטיים, שסתומי בטיחות ומד זרימה. יחידות אלה מספקות פתרון קומפקטי, קל משקל ויעיל במיוחד לבניית תחנות  תדלוק יעילות וחסכוניות יותר.

 

TOTAL HERMETIX ™ | INTEGRITY PACKAGE

Registered EU Design
015025978-0001

Double Body Sealing

Superior atmospheric sealing
Fugitive emission prevention

Zero Fugitive-emission No Maintenance Stem Sealing

ISO 15848-1 & API 641 certified

Fire Safe

API 607 &
ISO 10497 certified

Superior In-line sealing

מוצרים

כותרת Case study

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2024 Copyright: HABONIM