Application Header Image

תעשיות כימיות

הפתרונות הייעודיים של חברת הבונים לתעשיית הכימיה

במהלך תהליכי עיבוד כימיים, חומרי הגלם עשויים לעבור שינויים פיסיים וכימיים כתוצאה משימוש בכמויות גדולות של חום ואנרגיה. מניעת דליפה ממוצרים הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שבפניהם ניצבת תעשיית עיבוד החומרים, והוא אחד מהיקרים ביותר לשליטה ובקרה.
כחלק מתפיסה המדגישה את בטיחות העובד ואיכות הסביבה, פיתחה חברת הבונים מנגנון אבטחה נוסף, המבטיח אטימה מלאה של הברז.

ברזים ללא דליפת מוט
דליפות דרך צירי ברזים הינה תופעה מוכרת ומטרידה בהיבט של התהליך, בטיחות בעבודה
ושמירה על איכות הסביבה. מכוני תקנים בעולם נדרשו לתופעה מסוכנת זו וקבעו תקנות מחמירות בנושא. הבונים היא החברה הראשונה בארץ ומהראשונות בעולם שאושרה לעמידה בתקן
15848-1 ISO ולתקן API 641וזאת בזכות פיתוח מתקדם של אטימת מוט המתבססת על טכנולוגיה ייחודית הנקראת HERMETIX ™ .
אטימת הרמטיקס הינה אטימת מוט דינמית בצורת X המגיבה גם לתופעות של לחץ צידי על ציר הברז. הרמטיקס הפכה לאטימה הסטנדרטית בברזי הבונים כולל בברזים חסיני אש.

 

במהלך תהליכי עיבוד כימיים, חומרי הגלם עשויים לעבור שינויים פיסיים וכימיים כתוצאה משימוש בכמויות גדולות של חום ואנרגיה. מניעת דליפה ממוצרים הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שבפניהם ניצבת תעשיית עיבוד החומרים, והוא אחד מהיקרים ביותר לשליטה ובקרה.
כחלק מתפיסה המדגישה את בטיחות העובד ואיכות הסביבה, פיתחה חברת הבונים מנגנון אבטחה נוסף, המבטיח אטימה מלאה של הברז.

ברזים ללא דליפת מוט
דליפות דרך צירי ברזים הינה תופעה מוכרת ומטרידה בהיבט של התהליך, בטיחות בעבודה
ושמירה על איכות הסביבה. מכוני תקנים בעולם נדרשו לתופעה מסוכנת זו וקבעו תקנות מחמירות בנושא. הבונים היא החברה הראשונה בארץ ומהראשונות בעולם שאושרה לעמידה בתקן
15848-1 ISO ולתקן API 641וזאת בזכות פיתוח מתקדם של אטימת מוט המתבססת על טכנולוגיה ייחודית הנקראת HERMETIX ™ .
אטימת הרמטיקס הינה אטימת מוט דינמית בצורת X המגיבה גם לתופעות של לחץ צידי על ציר הברז. הרמטיקס הפכה לאטימה הסטנדרטית בברזי הבונים כולל בברזים חסיני אש.

 

TOTAL HERMETIX ™ | INTEGRITY PACKAGE

Registered EU Design
015025978-0001

Double Body Sealing

Superior atmospheric sealing
Fugitive emission prevention

Zero Fugitive-emission No Maintenance Stem Sealing

ISO 15848-1 & API 641 certified

Fire Safe

API 607 &
ISO 10497 certified

Superior In-line sealing

מוצרים

כותרת Case study

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2024 Copyright: HABONIM