Application Header Image

פטרוכימיה

הפתרונות הייעודיים של חברת הבונים לתעשיית הפטרוכימיה

תהליך זיקוק נפט גולמי והפיכתו לחומרים פטרוכימיים כרוך בטיפול בחומרים שוחקים בטמפרטורות קיצוניות ולחץ גבוה, תוך עמידה בדרישות בטיחות ואיכות מחמירות לאורך כל תהליך העיבוד – מהזיקוק ועד לחלוקה.

הברזים הכדוריים העמידים בעלי התושבות המתכתיות (MTM) של חברת הבונים פותחו במיוחד לעבודה בתנאים הקשים של תהליכי הזיקוק למקוטעין, הפיצוח המימני והטיפול.

חברת הבונים קיבלה תו-תקן מטעם SIRA למארזים אוטומטיים המיועדים לעבוד ברמות בוטחה SIL3/2, בהן נדרשות דרגות האמינות הגבוהות ביותר

זיקוק – ברזי ה-DBB בעלי מנגנון הבטיחות הכפול של חברת הבונים מבטיחים עבודה בטיחותית של כבשנים, בעוד שברזי הלחץ הגבוה מבטיחים הסתגלות מיידית לשינויים בלחץ ובטמפרטורה, שהם חלק בלתי נפרד מתהליך הזיקוק. הברזים בעלי התושבות המתכתיות של חברת הבונים מתאימים במיוחד לטמפרטורות וללחצים הגבוהים של תהליך הפיצוח המימני.

הובלה – הברזים הרגילים של חברת הבונים המצוידים בטכנולוגיה חסינת האש ™HermetiX מונעים דליפה של חומרים דליקים במהלך הובלת חומרים פטרוכימיים. וכן מוסמכים תקני API641   ו ISO 15848   לפליטות גזים

טיפול – בברזים בעלי תושבות המתכת וברזי הלחץ הגבוה של חברת הבונים מצוידים בטכנולוגיה חסינת האש ™HermetiX נעשה שימוש בהפקת חומר הגלם.

אחסון וחלוקה – הברזים בעלי התושבות המתכתיות של חברת הבונים עם הטכנולוגיה חסינת

האש ™HermetiX מספקים בטיחות מרבית במהלך אחסון והובלה של חומרים פטרוכימיים.

TOTAL HERMETIX ™ | INTEGRITY PACKAGE

Registered EU Design
015025978-0001

Double Body Sealing

Superior atmospheric sealing
Fugitive emission prevention

Zero Fugitive-emission No Maintenance Stem Sealing

ISO 15848-1 & API 641 certified

Fire Safe

API 607 &
ISO 10497 certified

Superior In-line sealing

מוצרים

כותרת Case study

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2024 Copyright: HABONIM