Application Header Image

ביוטק

ברזים סניטאריים לתעשייה הביוטכנולוגית

™ TuBore

קו ברזי ה ™ TuBore הוא קו ברזים כדוריים סניטריים של הבונים המיועדים לתעשיית הביוטכנולוגיה. ברזים אלה התוכננים ומיוצרים לעמידה בתקן BPE ASME ליישומים בהם ניקיון וניקוז חיוניים לאיכות המוצר.

אטימת המוט הסטנדרטית, העמידה ביותר עבור כל השסתומים של ™ TuBore, הינה אטימת המוט HermoniX ™ של הבונים, העושה שימוש אך ורק מפולימרים שאושרו על ידי ה- FDA, אטימת המוט של HermetiX ™ משפרת את שמישות הברז והבטיחות על-ידי קרוב לביטול הסיכון בדליפת מוט, צמצום זמני השבתה לקרוב לאפס, צמצום דליפות מסוכנת וכו '.

קוטר המעבר בברזים אלה זהה לקוטר הפנימי של הצינור והמעבר הינו ישר ללא הצירויות והתרחבויות כך שהרכבת הברז בקו אינה משפיעה נצילות הזרימה, מאפשרת ניקוז מלא של הברז וצמצום עקבות חומר מזהמות בברז כמעט לאפס.

כדי לספק איכות ריתוך מעולה, כדי למנוע rouging על משטחי הנירוסטה האוסטניטית והתקפה קורוזיבית על אזורי ריתוך, חלקי המתכת בברזי TuBore ™ הינם כסטנדרט, עם רמת ברזל נמוכה (FE <2%) ו גופרית מבוקרת (0.005% <S <0.017%). על פי בקשה ניתן לקבל ברזים אלה על בסיס חישולי פלב"מ 316L עם תכולת ברזל נמוכה מ 1%.

 

TOTAL HERMETIX ™ | INTEGRITY PACKAGE

Registered EU Design
015025978-0001

Double Body Sealing

Superior atmospheric sealing
Fugitive emission prevention

Zero Fugitive-emission No Maintenance Stem Sealing

ISO 15848-1 & API 641 certified

Fire Safe

API 607 &
ISO 10497 certified

Superior In-line sealing

מוצרים

כותרת Case study

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2024 Copyright: HABONIM