מדיניות הארגון

איכות

הבונים שואפת לספק מוצרי איכות העומדים בציפיות הלקוח ומציעים פתרון מלא וכולל.

שביעות רצון

על מנת לשמור על מעמד החברה בחזית השווקים הגלובליים של ברזים כדוריים ומפעילים.

בריאות ובטיחות

הבונים שואפת לאפס תאונות עבודה. הנהלת החברה וכל עובדי החברה פועלים על פי כל התקנות והחוקים הרלוונטיים הנדרשים להשגת יעד זה.

סביבה הנהלת הבונים מתחייבת לעמוד בכל התקנות, החוקים והתקנים על מנת לשמור על הסביבה – בפעילות של החברה עצמה ואצל הלקוח.

הנהלת החברה ועובדי מחויבים לעקרונות הבאים:

  • הנהלת החברה רואה באיכות, בטיחות באופן כללי – והבטיחות הפונקציונלית של המוצרים שלה באופן ספציפי – בתור גורמי הצלחה מרכזיים
  • הנהלת החברה תנקוט בכל הצעדים ותקצה את כל המשאבים הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים אלו
  • הנהלת החברה יוזמת הערכות סיכון בכל עת, מחפשת הזדמנויות לשיפור, קובעת יעדי איכות, ומנטרת באופן מתמיד את ביצועי החברה.
  • הנהלים, המוצרים, מערכות האיכות, פרקטיקות הבטיחות והסביבה של החברה, יעמדו בדרישות של כל התקנים המקומיים והבינלאומיים הרלוונטיים, כמו גם בתקנים של הלקוחות שלנו

הבונים מיישמת את המדיניות שלה באמצעות:

  • הקצאת משאבים
  • חינוך הנהלת החברה והעובדים על מנת להגביר מודעות ביחס לבטיחות, איכות, וסביבה
  • שיפור מתמיד ויעילות של תהליכים ומוצרים ואכיפת עמידה בדרישות בכל התחומים

החברה עובדת קשה לטובת חיזוק השותפות בין הנהלת החברה ועובדיה על מנת להגביר את המודעות והמחויבות לבטיחות ולאיכות של המוצרים והתהליכים של החברה.

החברה מדריכה ומכשירה את העובדים כנדרש על פי תקנים כגון: API 6D, דירקטיבה 2014/34EU, ISO 9001, IEC 80079-34, דירקטיבה 2014/68 EU, EN 13980, ISO 14001, OHSAS 18001, IEC 61508-1,2 ואחרים.

הנהלת הבונים מנטרת באופן מתמיד אחרי יעדים ומטרות אלו ומשפרת באופן מתמשך את התהליכים והמוצרים, כמו גם את פרקטיקות הבטיחות והסביבה, על מנת להבטיח כי הם מיושמים.

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2024 Copyright: HABONIM