Diverter Valves

S47X/S47P Series

Size range:

½”- 6” (DN15-DN150)

Pressure range::

Class 300/600

Side Entry

Two seated ports with one common non-seated port perpendicular to the stem hole. This combination allows diverting or mixing of flow. 

  • Diverter S47X/S47P Series

  • Diverter S47X/S47P Series 3"-6"

  • S47X/S47P Series 1/2" - 21/2"

מפעיל

מפעיל COMPACT פנאומטי מפעיל 4 בוכנות ייחודי המספק מומנט מרבי בצריכת אוויר מינימאלית. תכנונו המיוחד מאפשר מבנה קומפקטי, תנועה מהירה והפחתת שחיקה תודות לחלוקת עומסים אחידה. מפעיל קומפאקט מוחזר קפיץ משמש להפעלת ברזי Emergency – ESD Shutdown (ניתוק חירום). אפשרות נוחה להרכבת אביזרי פיקוד, הפעלה ובקרה לפי תקני Namur ו-ISO.

מידע נוסף

שימושים מיוחדים

ערכת הרכבה הינה בעלת תפקיד מרכזי בתפקוד תקין של יחידה אוטומטית. הערכה מיועדת להתקנה ותפעול בטוח של היחידה השלמה, ותוכננה בצורה המאפשרת התקנה קלה ותחזוקה פשוטה, תוך שמירה על בטיחות עובדים מקסימלית.

ערכת ההרכבה של בונים תוכננה כך שתתאים למגוון רחב של יישומים. הערכה מתאימה למפעילי COMPACT גם כאשר מדובר בהתקנה על ברז של יצרן אחר או עבור ברז הבונים המפוקד ע"י מפעיל של יצרן אחר.

מידע נוסף

אביזרים נלווים

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2023 Copyright: HABONIM