Habonim partners with ITT Inc

Habonim partners with ITT Inc

אני נרגש לשתף שחברת ITT Inc. הודיעה על רכישת חברת הבונים.

אנחנו גאים להתחיל פרק חדש ומלהיב בדרכה של החברה ומצטרפים לצוות הרב-לאומי והדינמי

של ITT.

 ITT Inc. היא יצרנית גלובלית נחשבת מאוד של רכיבים הנדסיים המשולבים בשווקים ותעשיות רבות, כולל

ברזים לשימושים טכניים מורכבים.

 

Please read more here:

 

Habonim partners with ITT Inc 

 

 

 

 

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2023 Copyright: HABONIM