API641

אנו שמחים להודיע כי מנגנון אטימת המוט הייחודי ומוגן האש  HermetiX ™  של הבונים עבר בהצלחה את מערכת הבדיקות המחמירות בהתאם לפרוטוקול הבדיקה 641API  והיא מאושרת כעת לעמידה בדרישות המחמירות של תקן פליטה מזהמת API 641.

 

השסתומים נבדקו בפיקוח גוף התקינה הבין-לאומי TUV על ידי בודק עצמאי מגוף בדיקות חיצוני עצמאי. הברזים בלחץ -600 psi (41.4 bar g) בגז מתאן, 610 מחזורים מכניים ושלושה מחזורי תרמים (חימום קירור מטמפרטורת החדר ל- 5000F / 2600C),  בהתאם ל"קבוצה A" של תקן 641 API.  כל הברזים עברו בהצלחה את פרוטוקול הבדיקה הקפדני של ה API 641 עם שיעור דליפה נמדד של פחות מ -100 ppmv.

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2023 Copyright: HABONIM