מוסמכים ל TPED

 

לאחרונה הוסמכו ברזי הבונים לשימוש במערכות הובלה בלחץ ברחבי אירופה. התקינה הנדרשת לשם כך TPED הינה מהמחמירות ומחייבת הוכחת עמידות התכנון ובדיקות מחמירות לברזים עצמם.

ברזי הבונים עמדו בהצלחה במבדקים אלה ובבדיקות המחמירות הנדרשות במסגרתם.

זהו עוד נדבך בביסוס קו מוצרי הבונים כמוביל בתחומו לשימושים עם דרישות מחמירות. 

Logo

PERFORMING IN DEMANDING APPLICATIONS

© 2023 Copyright: HABONIM